Kinh nghiệm mua hàng

Cách dùng đồ chơi tình dục an toàn

Phạm Anh 09/04/2018
Cách dùng đồ chơi tình dục an toàn vệ sinh đúng cách với nước sạch và xà phòng, đặc biệt mua đồ chơi tình dục tại shop người lớn có địa điểm giao dịch rõ ràng